lørdag 4. juli 2009

Om #6 og Tekstallianse

Vi kom til skade for å skrive i Jeg! #5 at #6 ville komme i juni. Dette stemmer ikke. Neste nummer vil komme i august, muligens i anledning vår tilstedeværelse på årets Tekstallianse, 21.-22. august.