torsdag 30. april 2009

HTMLGIANT

Jeg! har fått sin første internasjonale oppmerksomhet på trykk, på nettlitteraturmagasinet HTMLGIANT.

Til slutt benytter vi anledningen til å gjenta at vi ønsker å makulere foreløpig solgte #5 grunnet feil med omslaget. Det har nå kommet en bedre print. Ta kontakt for transaksjoner. Både tekster og illustrasjoner kommer bedre 'til sin rett' i andre opplag.